Σύνοψις

Bateaux-final

Το Δεκέμβριο του 1945, κι ενώ η Ελλάδα σπαράσσεται από εμφύλιο πόλεμο, το Γαλλικό Ινστιτούτο της Αθήνας κατορθώνει ύστερα από πολλές προσπάθειες να ναυλώσει ένα στρατιωτικό πλοίο, το Ματαρόα, ώστε να προσφέρει σε περίπου 150 νέους Έλληνες επιστήμονες και καλλιτέχνες, τη δυνατότητα διαφυγής στη Γαλλία. Στο πλοίο αυτό επιβιβάστηκε ο ανθός μιας έκτακτης, όπως αποδείχθηκε, γενιάς, ορισμένοι από τους εκπροσώπους της οποίας σφράγισαν στη συνέχεια με το έργο τους το διανοητικό και καλλιτεχνικό πεδίο της μεταπολεμικής Ευρώπης.

Πρόθεση του ντοκιμαντέρ είναι η εξιστόρηση των περιστάσεων και των συνθηκών ενός, ταξιδιού άρρηκτα συνδεδεμένου με τις πιο τραυματικές πτυχές της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας, κι ωστόσο άγνωστο στο ευρύ κοινό, καθότι παρέμενε μέχρι πρόσφατα ασχολίαστο από τους ίδιους του τους πρωταγωνιστές. Φωτίζοντας τις άγνωστες αυτές πτυχές της ζωής τους, η ταινία εξετάζει το πως και το κατά πόσο το απρόβλεπτο γεγονός αυτής της αναχώρησης αποδείχτηκε σωτήριο, προσφέροντας στη συγκεκριμένη γενιά τη δυνατότητα να μετατρέψει την ξενιτιά σε πηγή προσωπικής ελευθερίας και πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η εξιστόρηση ενός ταξιδιού που βγαίνει από τη λήθη προκειμένου να εγκατασταθεί στη μνήμη, μας έδωσε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε με ποιό τρόπο και κατά πόσο η ελληνική εμπειρία της μεταπολεμικής περιόδου ανέκφραστη για καιρό σφράγισε, τραυματίζοντας ενδεχομένως, την εν λόγω γενιά, αποτελεώντας ένα στοιχείο κλειδί για την αποκάλυψη και την κατανόηση των στοιχείων εκείνων που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης του έργου τους και της προσωπικής τους πορείας. Μέσα από τις μαρτυρίες των επιζώντων, των απογόνων της δεύτερης γενιάς, αλλά και νεώτερων προταγωνιστών που τείνουν να εξιδανικεύσουν το συγκεκριμένο ταξίδι, το εν λόγω ντοκιμαντέρ ευελπιστεί να αποκαλύψει το μέγεθος της επιρροής και το ιστορικό και συλλογικό περιεχόμενο αυτού του ταξιδιού.

Βασισμένη πάνω σε σπάνια αρχεία και προσωπικές συλλογές, μαρτυρίες πρωταγωνιστών, συνεντεύξεις με εκπροσώπους της «δεύτερης γενιάς» αλλά και νέoυς δημιουργούς που τείνουν να μυθοποιήσουν τη «γενιά του Ματαρόα» σήμερα, η ταινία φιλοδοξεί να εξερευνήσει με κριτική ματιά την καθοριστική ιστορική και συλλογική σημασία αυτού του ταξιδιού.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s